Orientació a les families

Orientacions a les famílies a l’hora d’escollir una activitat físico esportiva extraescolar

Els darrers estudis constaten una davallada en la pràctica d’aquestes activitats, un 80 % de la població no realitza l’activitat física aconsellada per mantenir la salut. Temes com l’obesitat, els hàbits alimentaris, l’augment del sedentarisme per una banda, la sobreactivitat per una altra, o bé, l’aïllament social que comporten algunes pràctiques, han de ser motiu de reflexió a l’hora d’escollir una activitat extraescolar per al nostres fills o filles.

Activitat física i salut 
Des de fa molts anys, són àmpliament reconeguts els beneficis que la pràctica moderada d’activitat física produeix en l’organisme, i la seva contribució al creixement i al desenvolupament de nens i nenes.

També estan comprovats els positius efectes integradors que la practica esportiva produeix en el jovent. L’esport és un mitja extraordinari per transmetre valors i suposa una gran oportunitat per introduir els infants en dinàmiques socials positives.

Què cal tenir present a l’hora d’escollir una activitat ?

  • Un plantejament estrictament educatiu de les activitats que presenten una alta continuïtat i coordinació amb els continguts de l’educació física escolar.
  • Direcció i conducció de l’activitat a càrrec de professionals amb titulació.
  • Programació inclosa en un projecte esportiu de llarg recorregut: L’objectiu és que l’infant que comença a practicar esport pugui mantenir-se actiu fins que sigui adult.
  • Difusió dels valors educatius de l’esport (esforç, companyonia, cooperació, solidaritat, igualtat d’oportunitats, etc.)
  • És fonamental optar per un programa esportiu adaptat a l’edat, que tingui en compte el moment evolutiu de les capacitats tant físiques com psicoafectives dels nens i nenes que el duran a terme.
  • També és important respectar les seves preferències a I’hora de triar, tot i que haurien de ser compatibles amb el que les famílies considerin que és el més adequat per als infants i els joves.

El paper de les famílies 
Una vegada que hagueu ajudat al vostre fill o la vostra filla a escollir una activitat esportiva, és molt important que:

– Mantingueu un contacte continuat amb el monitor o  entitat on es desenvolupa l’activitat, per conèixer l’evolució del vostre fill o filla.

– Col·laboreu amb l’entitat en aquelles tasques que pugueu (desplaçaments a competicions, activitats extraesportives, etc.)

– Tingueu clar que l’objectiu és mantenir un estil de vida saludable i crear una sòlida xarxa d’amistats. vetlleu per l’estat de les instal·lacions i el seu bon ús.